April 03, 2019

Quạt điều hòa SUNHOUSE

Quạt điều hòa đã làm nên một sự thay đổi lớn trong xu hướng mua sắm thiết bị làm mát mùa hè.
Làm mát mạnh mẽ như điều hòa nhưng lại có thể sử dụng linh hoạt ở mọi không gian,
không lạ khi máy làm mát không khí – quạt điều hòa vẫn tiếp tục "cháy hàng” mỗi khi hè về
và được mệnh danh là "Vua cứu nóng không gian mở”.
Tầng 12 tòa nhà Richy số 35, Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
ĐT: 0243.7366676
more...

Posted by: quatdieuhoa at 04:16 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 195 words, total size 2 kb.

<< Page 1 of 1 >>
6kb generated in CPU 0.01, elapsed 0.0339 seconds.
39 queries taking 0.0264 seconds, 40 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.